Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, καλούνται οι εναπομείναντες υποψήφιοι Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης 2017 – 2020 και δεν έχουν καταλάβει θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου, να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 03 – 08 – 2018, δήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης του Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, η οποία ξεκινά με την τοποθέτηση και λήγει στις 31 – 07 – 2020 (άρθρο 25 του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η τοποθέτηση του Διευθυντή, ή Διευθύντριας, στην κενή θέση του νεοϊδρυθέντος Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης, γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κοζάνης βάσει της παρ. 13 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010, όπως ισχύει. Περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης.