Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που αποκαλύπτει ένα ακόμη σημαντικό θέμα,  ακατάλληλο, ΕΠΙΣΗΜΩΣ, για τη διεξαγωγή προπονήσεων κι αγώνων καλαθοσφαίρισης ερασιτεχνικών κατηγοριών (basketball), πετοσφαίρισης (volleyball) και χειροσφαίρισης (handball) κρίνεται το Κλειστό Γυμναστήριο στο ΔΑΚ Κοζάνης. Το πόρισμα “καταπέλτης” που προέκυψε μετά από επιτόπιο έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 11.07.2018 στο Κλειστό Γυµναστήριο ∆ΑΚ Κοζάνης, από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων στην  Π.Ε. Κοζάνης, αποκαλύπτει αδικαιολόγητες ελλείψεις, μεταξύ άλλων, ακόμη και για την ασφάλεια θεατών κι αθλητών, που πραγματικά σοκάρουν.

Σύμφωνα με το πόρισμα, που σας παρουσιάζει το kozan.gr, κατά τον έλεγχο:

– ∆εν επιδείχθηκε Οικοδοµική Άδεια του Κλειστού Γυµναστηρίου ∆ΑΚ Κοζάνης.
– ∆εν επιδείχθηκε βεβαίωση στατικής επάρκειας ή/και εγκεκριµένη στατική µελέτη του χώρου του γυµναστηρίου, συµπεριλαµβανοµένων και των µικρών κερκίδων που είναι  κατασκευασµένες από µεταλλική κατασκευή.
– ∆εν επιδείχθηκε εγκεκριµένη µελέτη πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας του Κλειστού Γυµναστηρίου ∆ΑΚ Κοζάνης. ∆εν διαπιστώθηκε η επάρκεια της εγκατάστασης σε µέτρα και µέσα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.
– ∆εν προσκοµίστηκε βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού για την ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρολογικού δικτύου της κλειστής αθλητικής εγκατάστασης.
– ∆εν προσκοµίστηκε βεβαίωση µηχανολόγου µηχανικού για την ασφαλή λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού της αθλητικής εγκατάστασης. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο µηχανολογικός εξοπλισµός είναι απαρχαιωµένος και θα πρέπει να αντικατασταθεί σύµφωνα µε τα νέα πρότυπα και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
– ∆εν επιδείχθηκε Κανονισµός Λειτουργίας του ∆ηµοτικού χώρου άθλησης.
– ∆ιαπιστώθηκε ότι δεν διασταυρώνεται η διαδροµή των αθλούµενων και θεατών στο χώρο. Υπάρχει διαφορετική είσοδος – έξοδος αθλητών και θεατών στην αθλητική εγκατάσταση.  Επισηµαίνεται ότι χρησιµοποιείται µόνο µια είσοδος – έξοδος από τις µεταλλικές κερκίδες και δεν παρέχει την ασφαλή δυνατότητα διαφυγής από την εγκατάσταση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
– Στις µεταλλικές κερκίδες παρατηρήθηκαν αποσπώµενα δοµικά τµήµατα αυτών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος για τους αθλητές και το κοινό. Επίσης, διαπιστώθηκαν κενά µεταξύ των καθισµάτων και του τοίχου, στα σηµεία που υπάρχουν υποστυλώµατα, τα οποία επιφέρουν κίνδυνο πτώσης νεαρού/ µικρόσωµου ατόµου σε βάθους άνω του ενός µέτρου.
– ∆εν διαπιστώθηκε ικανοποιητικός αριθµός WC για τους θεατές. Τα υπάρχοντα WC είναι ακατάλληλα από άποψη υγιεινής και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη ειδικά διαµορφωµένου
χώρου WC για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. Επίσης, οι θεατές που φιλοξενούνται στις µεταλλικές κερκίδες δεν εξυπηρετούνται από ξεχωριστούς χώρους WC.
– Υπάρχει ξεχωριστός χώρος αποδυτηρίων για κάθε οµάδα αθλουµένων και ξεχωριστός χώρος για τους διαιτητές και τους προπονητές. Τα αποδυτήρια δεν καλύπτουν τις
ανάγκες που ορίζονται από το άρθρο 2 της ΚΥΑ 408113/10.10.2017. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν σηµάδια υγρασίας στην τοιχοποιία, σηµαντικές αλλοιώσεις στα επιχρίσµατα, ελλιπής µόνωση και προφανείς ζηµιές στις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
– ∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη ειδικά διαµορφωµένου χώρου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ο οποίος όµως δεν ήταν εξοπλισµένος µε τα απαραίτητα και δεν καλύπτει τις ανάγκες που ορίζονται από το άρθρο 12 της ΚΥΑ 408113/10.10.2017.

Η αρμόδια Επιτροπή θα επανεξετάσει το Κλειστό Γυμναστήριο του ΔΑΚ Κοζάνης µετά την παρέλευση χρονικού διαστήµατος  4 μηνών ώστε να µπορέσουν οι υπεύθυνοι της αθλητικής εγκατάστασης να προσκοµίσουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.

kozan.gr