Πολιτιστικές εκδηλώσεις Φαρασιωτών Καπαδοκίας Βαθυλλάκου το Σάββατο 28 Ιουλίου.