Μετά από 3 χρόνια και πολλά αιτήματα τελικά φωταγωγήθηκε ο πρώτος κόμβος του Αργίλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντιδήμαρχο Τέλη Πουτακίδη.

Κάτοικοι Αργίλου