Αντάμωμα Λιβαδερού 2018, την Παρασκευή 27 Ιουλίου.