Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών προς τους αγρότες (αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, συμβουλευτική επί της διαδικασίας οργάνωσης-παραγωγής- και εμπορίας αγροτικών εκμεταλλεύσεων και προϊόντων) ενδιαφέρεται για συνεργάτες.

Περιοχή Απασχόλησης : Η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.

Απαραίτητα προσόντα

Πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και καλή γνώση του αγροτικού χώρου. Ευχέρεια και άνεση στην επικοινωνία.

Επιθυμητά προσόντα

Ιδιαίτερα θα συνεκτιμηθούν οι κατέχοντες ειδικά προσόντα, κατά προτεραιότητα πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) των σχολών με κατεύθυνση τη Γεωπονική ή την Αγροτική Οικονομία και οι διαθέτοντες εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο.

Αποστολή βιογραφικού στο : [email protected] αναφέροντας στο θέμα «ΚΟΖΑΝΗ»

Αιτήσεις ενδιαφέροντος δεκτές έως 10 Φεβρουαρίου 2017.