Η παράταση των ωρών λειτουργίας του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Καρδιάς, πρωτίστως, αλλά και η σύνδεση του δικτύου της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με την υπό κατασκευή Νέα Μονάδα που θα διασφαλίσει την επάρκεια της θερμικής ενέργειας στο δίκτυο της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, απασχολούν ιδιαίτερα τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας Σάββα Ζαμανίδη.

Σε δηλώσεις του, ανέφερε, ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία σύνταξης των Μελετών και να εξευρεθεί η χρηματοδότηση τους με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ, έκανε λόγο για καθυστέρηση στην κατασκευή της 5ης Μονάδας και για τη μη δημοπράτηση των συνοδών έργων. Απαντώντας και στα περί συγχώνευσης των δύο Δημοτικών Επιχειρήσεων – Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας και Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης, ο κ. Ζαμανίδης, είπε, ότι με την ολοκλήρωση της οικονομοτεχνικής  Μελέτης, το θέμα θα έρθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας,  χωρίς όμως να προσδιορίσει τον χρόνο

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου