Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Πτολεμαΐδας την 02-08-2018 κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων ολιγόχρονης διάρκειας εργασιών του O.T.E .  Aπαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος:
α) Επί της οδού Διαδόχου Παύλου από συμβολή της με οδό Θ. Σοφούλη έως την συμβολή της με οδό Π. Τσαλδάρη.
β) Επί της οδού Π. Τσαλδάρη από την συμβολή της με την οδό Δ. Παύλου έως την συμβολή της με οδό 25ης Μαρτίου.
2. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Πέμπτη 02-08-2018 και από 08:00΄ ώρα έως 12:00΄ ώρα .
3. Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών.