Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Κοζάνης Α. Προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την εκµίσθωση και εκµετάλλευση του κυλικείου του 1ου Γυµνασίου Κοζάνης. Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Κοζάνης, Ταχ. ∆ιεύθυνση Αργυροκάστρου 13 – Κοζάνη (πρώην κτίριο Χριστοφορίδη) από την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 έως και την Τρίτη 4 Σεπτεµβρίου 2018 και ώρα 12:00π.µ..

Kάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε και τη συνέχεια…