Επειδή το τοπίο σε ό,τι αφορά την εκκένωση του οικισμού και την επέκταση του ορυχείου Μαυροπηγής προς το Προάστιο παραμένει θολό, καλούμε τον Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Θοδωρή Καρυπίδη να λάβει άμεσα γνώση του τι ακριβώς πρόκειται και να γίνει και στη συνέχεια να μας ενημερώσει επίσημα. Σε διαφορετική περίπτωση κι εφόσον τα πράγματα κινηθούν προς μια κατεύθυνση διαφορετική απ’ αυτή που παρουσιάζονται, θα είναι κι εκείνος συνυπεύθυνος. Όπως γνωρίζουμε το νόμιμο όριο απόστασης του ορυχείου από τον οικισμό πρέπει να είναι στα 300 μ., όμως με την επέκταση του ορυχείου “κατεβαίνει” μόλις στα 150μ., από την οικοδομήσιμη ζώνη του Προαστίου γεγονός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για άμεση μετεγκατάσταση του χωριού.

 

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Προαστίου

Δ. Κριαρίδης