Τα έργα οδοποίας και γενικότερα  ποδομών στο νέο οικισμό Ποντοκώμης, στην περιοχή της ΖΕΠ στην Κοζάνη, έχουν καθυστερήσει δραματικά, παρόλα αυτά οι εργασίες, έστω και σιγά – σιγά, συνεχίζονται. Δείτε το βίντεο του kozan.gr, σημερινής λήψης 8/8/2018. Να σημειωθεί ότι το έργο «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Νέας Ποντοκώμης»  έχει πάρει παράταση έως την 8η Οκτωβρίου 2018.