Αναστέλλεται η λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Προαστείου για δύο έτη,  ύστερα από σχετική, ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Γονέων – Κηδεμόνων, την οποία  κοινοποίησαν εγγράφως  στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και έγινε αποδεκτή, με το αιτιολογικό του μικρού αριθμού μαθητών(12), οι οποίοι από τη Νέα Σχολική χρονιά θα φοιτούν στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας . Κριτήριο για τους γονείς,  το γεγονός ότι μία Πολυδύναμη Σχολική Μονάδα προσφέρει περισσότερα εφόδια μάθησης  αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής των παιδιών τους σε δραστηριότητες που διευρύνουν τον ορίζοντα γνώσεων τους, χωρίς να παραβλέπουν την επιδείνωση της ήδη φθίνουσας  πορείας του Οικισμού, αλλά,  προέχει το μέλλον των παιδιών τους.

Με την απόφαση, διαφωνεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδαίας, και χαρακτηρίζει λάθος την άποψη ότι η επίδοση των μαθητών εξαρτάται από τα ολιγοθέσια η πολυμελή τμήματα προσθέτοντας  ότι οι μαθητές αποδίδουν καλλίτερα σε ένα οικείο περιβάλλον. Να σημειωθεί ότι το άρθρο 8 του Προεδρικού διατάγματος 79/2017 δίδει το δικαίωμα σε γονείς Ολιγοθέσιων Σχολείων να κάνουν ομαδική μεταγραφή των παιδιών τους σε Πολυδύναμες Μονάδες.

ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου