Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Κοζάνης «Οι Μακεδνοί» προσκαλεί όλα τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018,ώρα 8μ.μ.,στην αίθουσα του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1)Διοικητικός- Οικονομικός απολογισμός της απερχόμενης χορευτικής και μουσικής περιόδου 2017-2018. Προγραμματισμός της νέας περιόδου 2018-2019.

2)Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, μέσα από την διαδικασία αρχαιρεσιών.

Αν κάποια μέλη θέλουν να συζητηθούν και άλλα θέματα, εκτός αυτών της ημερήσιας διάταξης, παρακαλούμε να τα υποβάλλουν γραπτώς στο γραφείο του Συλλόγου, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα, στην αίθουσα του Συλλόγου, χωρίς νέα πρόσκληση και με όσα μέλη είναι παρόντα.

ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ