Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, την ένταξη του δήμου Βοΐου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της Πράξης: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δ. Βοΐου» συνολικού προϋπολογισμού 270.568,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Βοΐου, αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

 

kozan.gr