Παραδοσιακή βραδιά, στην Άνω Πλατεία Εράτυρας, το Σάββατο 18 Αυγούστου.