Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την 21η του μηνός Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής του κ. Μουρουζίδη Χριστόφου του Κων/νου στο 2ο χιλμ. Επ.Ο. Τσοτυλίου – Νεάπολης.