Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων με έδρα τη Φλώρινα και Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με έδρα την Κοζάνη, κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Tα διδακτικά αντικείμενα για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες

Προκήρυξη