Τι είναι οι ηλεκτρονικές κάρτες άρδευσης που θα εφαρμοσθούν σε όλο το δήμο Κοζάνης; Η Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας, ΔΕ Κοζάνης, Αθανασιάδου Χρυσούλα εξηγεί τη λειτουργία τους.