Αυτές τις ημέρες συζητώντας με μελλοντικούς φοιτητές και γονείς για την επιλογή των 18χρονων παιδιών να φεύγουν για σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού – και είναι πάρα πολλοί- και διαβάζοντας στις εφημερίδες για την αυξητική τάση αυτού του αριθμού, δημιουργείται έντονος προβληματισμός για το πώς μπορούμε να αρχίσουμε να κλείνουμε αυτόν τον κύκλο φυγής των νέων μας.

Είναι γεγονός ότι λόγω ιδεοληψιών της κεντροαριστεράς οι οποίες δημιούργησαν στρεβλώσεις στο εκπαιδευτικό μας σύστημα,χιλιάδες φοιτητές παρά την οικονομική κρίση και το υψηλό κόστος διδάκτρων και διαμονής καταφεύγουν σε πανεπιστήμια τηςΚύπρου, των Βαλκανίων, και άλλων χωρών της Ευρώπης. Μέσω, λοιπόν, αυτής της μεγάλης φυγής τους, η χώρα μας χάνει πολλαπλά οφέλη και εισροή κεφαλαίων που θα αύξαναν το ΑΕΠ της, τόσο από τους Έλληνες φοιτητές που καταφεύγουν στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όσο και από τους αλλοδαπούς φοιτητές, οι οποίοι θα μπορούσαν να σπουδάσουν στην Ελλάδα.

Με τη φοιτητική φυγή στο εξωτερικό να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, η χώρα μας έχει χάσει ευκαιρίες να αποτελέσει εκπαιδευτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής με στόχο την προώθηση του τριγώνου της γνώσης (εκπαίδευση-έρευνα-καινοτομία) αλλά και τη δυνατότητα για κοινωνική κινητικότητα, αφού οι περισσότεροι θα μείνουν στο εξωτερικό και μετά το τέλος των σπουδών τους για εύρεση εργασίας.

Γίνεται, λοιπόν, ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη μιας νέας στοχοθεσίας για την παιδεία, που συνίσταται στην αποκωδικοποίηση των διεθνών τάσεων και της δυναμικής που δημιουργείται, δηλαδή στην ικανότητα διάγνωσης των νέων ευκαιριών για τα πανεπιστήμια μας και στη δυνατότητα αξιοποίησής τους, μακριά από ιδεοληπτικές αγκυλώσεις και εμμονές.

Σήμερα, πιο πολύ από ποτέ υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένες προτάσεις ανάκαμψης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με άξονα την καινοτομία, την αριστεία, τη διεπιστημονική εκπαίδευση, τις διεθνείς προοπτικές και της σύνδεσης των αποφοίτων μας με την αγορά εργασίας.

Χρειαζόμαστε ανταγωνιστικά πανεπιστήμια με ποιοτικά χαρακτηριστικά, που θα ωφελήσουν τους νέους μας, θα ενισχύσουν τον προϋπολογισμό των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) αλλά και την οικονομία μας.

Με ορθή προετοιμασία, η πρόκληση, για την πολιτεία και του υπό συγχώνευση Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι αγγλόφωνα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαν να αρχίσουν να λειτουργούν εδώ στο Νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό μπορεί και θα είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα με θετικές προοπτικές. Ενίσχυση των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου μας, προσέλκυση φοιτητών και πρακτικών από όλο τον κόσμο, δυνατότητα αξιοποίησης του επιστημονικού δυναμικού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ανανέωση των προγραμμάτων και των μεθόδων εκπαίδευσης και σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και τεχνικές μάθησης.

Η Δυτική Μακεδονία να γίνει εκπαιδευτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.

Ήρθε η ώρα να κλείσουμε τον κύκλο των χαμένων ευκαιριών.