44 θέσεις (δίμηνα) στο ΛΚΔΜ. Αιτήσεις από 5/9 – 14/9