Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης διαρροών στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης στην πόλη της Πτολεμαΐδας:
Απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός οδικού οχήματος στην οδό Σοφούλη από τη συμβολή της με την οδό Δ. Παύλου έως τη συμβ ολή της με την οδό 25ης Μαρτίου.  Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 08.00 ώρα της Δευτέρας 10/09/2018 έως 08:00 ώρα της Τετάρτης 12/9/2018 .  Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες
δημοτικές οδούς. Απαγόρευση κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος στην οδό 25ης Μαρτίου , στο ένα ρεύμα κατεύθυνσης από κεντρική πλατεία προς Δημαρχείο, από τη συμβολή της με την οδό Π. Τσαλδάρη έως τη συμβολή της με την οδό Δ. Παύλου. Διάρκεια κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από 08.00 ώρα της Δευτέρας 10/09/2018 έως 08:00 ώρα της Τετάρτης 12/9/2018. Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακόπτεται αλλά θα διεξάγεται μέσω του αντίθετου ρεύματος μόνο στο σημείο των εργασιών.