Οι γονείς των μαθητών και η τοπική κοινωνία διαφωνούμε με την πρόταση να συγχωνευθεί το Γυμνάσιο Άνω Κώμης με το Γυμνάσιο του Κρόκου για τους εξής λόγους:

• Δεν επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα το κράτος διότι τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου είναι κοινά με αυτά του Ειδικού Γυμνασίου.
• Το διδακτικό προσωπικό είναι το ίδιο με αυτό του Κρόκου. Άρα ο αριθμός των μαθητών είναι επαρκής για την κάλυψη των θέσεων. Αν όχι πότε θεωρείται παιδαγωγικό ένα τμήμα, το ορίζει ο νόμος ή ο σύλλογος διδασκόντων και με ποια κριτήρια;
• Μαθητές που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιό μας έχουν ποσοστό επιτυχίας πάνω από 70% στις εισαγωγικές εξετάσεις των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
• Το σχολείο δεν εξυπηρετεί μόνο τα παιδιά της Άνω Κώμης αλλά και των γύρω χωριών που σημαίνει πως τόσο ο χρόνος όσο και το κόστος μετακίνησης των μαθητών θα αυξηθεί σημαντικά αφού θα πρέπει να μετακινούνται τουλάχιστον 40 μαθητές.
• Το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί ως 7θέσιο. Αυτό συνεπάγεται αύξηση παιδιών με την Στ΄τάξη να έχει 15 μαθητές, η Ε΄25, η Δ΄15 και ούτο καθ’ εξής. Δε μιλάμε μόνο για το Δημοτικό αλλά και στο Νηπιαγωγείο ο αριθμός των παιδιων που φοιτούν παραμένει σταθερός την τελευταία δεκαετία στα 35 παιδιά.
• Στηρίζουμε τον τόπο μας και τα χωριά μας και το αποδεικνύουμε έμπρακτα στέλνοντας τα παιδιά μας στον Παιδικό Σταθμό της Καισαρειάς ο οποίος απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από παιδιά της Άνω Κώμης.
• Γιατί τα παιδιά του Γυμνασίου της Καισαρειάς μεταφέρθηκαν σε σχολείο άγονης γραμμής ενώ θα προτιμούσαν να έρθουν στην Άνω Κώμη που είναι πιο εύκολα προσβάσιμη με την αστική συγκοινωνία;
• Γιατί τα παιδιά μας γίνονται μπαλάκι πολιτικών συμφερόντων;
• Οι νέοι πλέον επιστρέφουν στο χωριό για να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και εντάσσονται σε αγροτικά προγράμματα. Τι κάνουμε για να τους κρατήσουμε; Κλείνουμε τα σχολεία;
• Η Άνω Κώμη δεν είναι ένα τυχαίο χωριό και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από την πόλη, αφού με τους Συλλόγους της (Πολιτιστικό, Γυμναστικό κ.α.) μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών για εξωσχολικές δραστηριότητες.

• Υπάρχει δράση συνδιδασκαλίας με το Ειδικό Γυμνάσιο η οποία αν και είναι παράνομη εμείς την στηρίξαμε και δεν τα ξεχωρίσαμε από τα παιδιά μας. Τώρα γιατί πρέπει να φύγουμε;
• Το Ειδικό Σχολείο στεγάζεται σε ένα κτίριο που δεν πληρεί τις προδιαγραφές. Γιατί επιτρέπουν παιδιά από Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και άλλους νομούς να έρθουν στην Άνω Κώμη ενώ ο Δήμαρχος Εορδαίας ισχυρίζεται ότι υπάρχουν κενές αίθουσες;
• Γιατί αυξάνεται ο αριθμός μαθητών στο Ειδικό Σχολείο Άνω Κώμης;
• Ποιοί είναι οι λόγοι που κλείνει ΜΟΝΟ το παράρτημα της Άνω Κώμης όταν όλα τα παραρτήματα θεωρούνται παράνομα αλλά τα υπόλοιπα παραμένουν ανοιχτά;
• Μας λέτε ότι παρανομούμε και πρέπει να κλείσουμε τώρα, ενώ τα προηγούμενα χρόνια συνενούσατε σε αυτό.Σύμφωνα με τον δικό σας νόμο 1966/1991 άρθρο 11 παράγραφος 6 η συστέγαση στο ίδιο κτίριο θα πρέπει να είναι ανάμεσα σε σχολεία ιδίου τύπου και ιδίας βαθμίδας οπότε γιατί παρανομείτε πάλι και μας στέλνετε σε ένα κτίριο όπου συστεγάζονται το Γυμνάσιο με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρόκου.
• Εάν η πολιτεία θέλει και εχει στόχο να στηρίξει την περιφέρεια και τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να στηρίζει την προσπάθειά τους εφ’ όσων θέλει να υπάρχει, να προσφέρει και να ζωντανεύει τα χωριά που τόσο πολύ έχει σήμερα ανάγκη η χώρα μας. • Να επανεξετασθεί το ζήτημα της λειτουργίας του Γυμνασίου Άνω Κώμης ως αυτοτελή, ανεξάρτητη και αυτόνομη σχολική μονάδα και όχι ως Γυμνασιακό Παράρτημα Κρόκου. • Δώστε άμεσα μια λύση.

Επιτροπή Γονέων