Ο πρόεδρος της Τ.Κ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στην 2η αιμοδοσία που διοργανώθηκε στην Τ.Κ.ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ, και βοήθησαν στο να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθεια. ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ ΚΡΑΝΙΔΙΩΝ