Με μια νέα διαδικασία η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019 ανακοίνωσε ότι ξεκινάει η ανακατανομή των voucher για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ

Ο κάθε υποψήφιος εκτυπώνει Αίτηση για βεβαίωση θέσης, που βρίσκεται στην εφαρμογή Οριστικών Αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, την οποία θα δώσει στον φορέα/δομή που επιθυμεί να εγγράψει το παιδί του.

Στη συνέχεια ο φορέας/δομή, που θα αποδεχθεί την διάθεση μιας θέσης στην κατηγορία που ανήκει ηλικιακά το συγκεκριμένο παιδί, θα παραλάβει την Αίτηση για βεβαίωση θέσης και θα την καταχωρήσει στην ειδική οθόνη της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ «Κατάσταση ωφελούμενων παιδιών ανά φορέα/δομή».

Τα πρόσθετα voucher θα έχουν ισχύ και θα ενεργοποιούνται από την 1η Οκτωβρίου 2018 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ ωφελούμενου και φορέα/δομής.
Οι φορείς/δομές θα πρέπει να αποστείλουν στην ΕΕΤΑΑ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 5η Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με την διαδικασία και τους όρους της Πρόσκλησης 5180/14.6.2018.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι γονείς των παιδιών που αλλάζουν εντός της χρονιάς κατηγορία, δηλαδή από Α.1. (Βρέφος) σε Α.2. (Νήπιο), μπορούν να αιτηθούν για βεβαίωση θέσης στη μεγαλύτερη ηλικιακή κατηγορία, δηλαδή Α.2. Εφόσον βρουν θέση σε φορέα/δομή τα voucher  θα ενεργοποιηθούν με την συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλικίας.

ΕΕΤΑΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει από Παρασκευή 14/9/2018 μέχρι Δευτέρα 24/9/2018 και ώρα 14:00. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ισχύουσας πρόσκλησης

Συγκεκριμένα οι μητέρες που ήταν επιλαχόντες μπαίινοντας στην παραπάνω εφαρμογή θα δουν τις παρακάτω εικόνες όπου θα πρέπει να εκτυπώσουν την σχετική αίτηση βεβαιώση θέσης. Θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ τους αλλά και τον κωδικό πιστοποίησης που πήραν στην αρχική αίτηση τους από την πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ. Αν δεν τον θυμούνται ή δεν τον έχουν κρατήσει μπορούν  να εισέλθουν με τους κωδικούς του taxisnet σε διαφορετικό όμως πεδίο.

Εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πιστοποίησης πατήστε εδώ

EETAA.GR

Πατώτας το κουμπί εκτύπωση βεβαίωσης θα ανοίξει η αίτηση βεβαιώσης θέσης και θα πρέπει να εκτυπωθεί ώστε να προσκομηθεί στον παιδικό σταθμό που ήδη έχει εξασφαλιστεί θέση για το δικαιούχο παιδί.

eetaa.gr

Εκτυπώστε εδω την βεβαίωση θέσης

Πηγή dikaiologitika.gr