Ονομάζομαι Δημήτριος Σακελλάρης και είμαι ο Πρόεδρος της ΤΚ Ερμακιάς Εορδαίας. Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να μεταφέρω την έντονη δυσαρέσκειά μας για την επικείμενη αποστράγγιση της λίμνης της Ερμακιάς από τη ΔΕΗ, κατόπιν παρέμβασης της ΔΕΥΑ Κοζάνης.

Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί μια λίμνη σε έδαφος της Ερμακιάς, απαλλοτριωμένο από τη ΔΕΗ, η έκταση της οποίας υπολογίζεται στα 50 στρέμματα και το βάθος της φτάνει τα 8 μέτρα.

Σύμφωνα με την ΔΕΥΑ Κοζάνης διέρχεται από εκεί παλαιός αγωγός του 1970, όταν με απόφαση της κοινότητας δόθηκε νερό από τις πηγές που βρίσκονται σε κοινοτικές εκτάσεις της Ερμακιάς για την ύδρευση της Χαραυγής. Κατόπιν της μετεγκαταστάσεως της Χαραυγής ο αγωγός αυτός χρησιμοποιήθηκε για την υδροδότηση του Κλείτους, αργότερα της Ακρινής και πιθανόν και τη πόλης της Κοζάνης χωρίς την άδεια της ΤΚ Ερμακιάς και φυσικά χωρίς κανένα ανταποδοτικό τέλος.

Προτεραιότητα μας είναι με την εκπόνηση σχεδίου μελέτης να εκμεταλλευτούμε τον υδάτινο όγκο της λίμνης, με σκοπό την στήριξη του Πρωτογενούς τομέα της Ερμακιάς που αποτελούσε ανέκαθεν και συνεχίζει να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της ΤΚ Ερμακιάς.

Σας καλούμε λοιπόν να επανεξετάσετε τις θέσεις σας και:

  1. Να μην αποστραγγιστεί η λίμνη της Ερμακιάς

  2. Να βοηθήσετε στη (ενισχύσετε με κάθε τρόπο τις ενέργειες μας για τη )δημιουργία φράγματος με την δυνατότητα μελλοντικής άρδευσης των παρακείμενων αγρών της Ερμακιάς

  3. Να μας καλέσετε για να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για την περεταίρω στήριξη του Πρωτογενούς τομέα της ΤΚ Ερμακιάς και για την προστασία του οικοσυστήματος που δημιουργήθηκε λόγο της λίμνης καθώς παρέχει τροφή και προστασία σε ένα μεγάλο αριθμό πτηνών, θηλαστικών, ψαριών και άλλων οργανισμών.

Με τιμή,

Ο πρόεδρος της ΤΚ Ερμακιάς

Δημήτριος Σακελλάρης