Την κατά περιόδους διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

 στην οδό Τράντα, από τη διασταύρωσή της με την πλατεία Συντάγματος έως τη διασταύρωσή της με την οδό Νάνου Τσιμηνάκη, την Πέμπτη 27/09/2018 και την Παρασκευή 28/09/2018 και ώρες 08:30 έως 15:30.

 στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ναούσης έως τη διασταύρωσή της με την οδό Παύλου Μελά, την Πέμπτη 27/09/2018 και την Παρασκευή 28/09/2018 και ώρες 08:30 έως 15:30.

Β) Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρόδιων οδών.