Σεμινάρια Κινηματογράφου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Βόρειο Πεδίο”.