Φεστιβάλ Αναιρέσεις, στην πόλη της Κοζάνης, 5 – 6 Οκτώβρη, στο χώρο της παλιάς αποθήκης του ΟΣΕ.