Τρία καινούργια απορριμματοφόρα παραλαμβάνει σύντομα ο Δήμος Εορδαίας δωρεά της Εταιρείας του Διαδριατικού Αγωγού ΤΑΠ, στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής ευθύνης, καλύπτοντας ο απαραίτητος αυτός μηχανολογικός εξοπλισμός, ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και ζωής. Κατά τη συζήτηση, χθες βράδυ στο Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας , σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του εξοπλισμού, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πρόεδροι Τοπικών κοινοτήτων, έβαλαν ευθέως κατά της εν λόγω Εταιρείας, γιατί δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της έναντι των κοινοτήτων από τις οποίες διήλθε ο Αγωγός. Αφορούσαν στην απασχόληση τοπικού εργατικού δυναμικού στη διάρκεια της κατασκευής του και την υλοποίηση έργων, αφήνοντας αιχμές και, κατά του απόντος από τη συνεδρίαση, Δημάρχου Σάββα Ζαμανίδη. Απαντώντας ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Φώτης Ιορδανίδης, είπε, ότι ο υπεύθυνος της εταιρείας δεν προσήλθε για συζήτηση επί των συμφωνηθέντων, ανταποδοτικού χαρακτήρα, και ο Δήμος προσέφυγε στα δικαστήρια.


ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου