Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μακεδονομάχων, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πλακοπίτη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Παύλου Μελα, την Κυριακή 30/09/2018 και ώρες 07:00 έως 12:00. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρόδιων οδών. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 30/09/2018.
.