Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ. TO ΠPOΓPAMMA ΤΩΝ ΔPAΣTHPIOTHTΩΝ EXEI ΩΣ EΞHΣ:
ΔEYTEPA:
5:00 ΜΕ 5:45 ΣKAKI MIKPO TMHMA
5:45 ME 7:00 ΣKAKI MEΓAΛO TMHMA
7:00 ME 8:00 ΓYMNAΣTIKH ENHΛIKΩN
TPITH:
5:00 ME 6:00 ZΩΓPAΦIKH
TETAPTH:
7:00 ME 8:00 ΓYMNAΣTIKH ENHΛIKΩN
ΠEMΠTH:
7:00 ME 8:00 ΓYMNAΣTIKH ENHΛIKΩN
ΠAPAΣKEYH:
6:00 ME 7:00 TAE KBO NTO
ΣABBATO:
1:30 ME 2:30 MONTEPNOΣ XOPOΣ
TO ΔΣ TOY ΓYMNAΣTIKOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ