Υπεγράφη την Τρίτη 2/10, λίγο μετά τις στις 19.00,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου, η σύμβαση της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. (Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου) με την ανάδοχο εταιρεία (Ηλέκτωρ Α.Ε.) για την προμήθεια κι εγκατάσταση δύο λεβήτων παραγωγής θερμικής ενέργειας, μέσω καύσεως βιομάζας, συνολικής ισχύος 30 ΜW. Η ανάγκη δημιουργίας της μονάδας βιομάζας, προέκυψε από την πρόβλεψη για απόσυρση των δυο (2) μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου στις αρχές του 2019 το αργότερο, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει εν τέλει με την παράταση των ωρών λειτουργίας στους Σταθμούς του ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ και ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ,. Από 01.01.2016 οι δύο (2) μονάδες έχουν περιέλθει σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας 17.500 ωρών. Η υποδομή της Τηλεθέρμανσης Αμύνταιου δεν διαθέτει εφεδρικά συστήματα τροφοδότησης και η πρόωρη απόσυρση των συμπαραγωγικών μονάδων του Αμυνταίου συνεπάγεται την πλήρη αδυναμία τροφοδότησης, δηλαδή τη μη λειτουργικότητα του δικτύου της τηλεθέρμανσης. Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων περιλαμβάνει την ενσωμάτωση στην Τ/Θ Αμυνταίου δύο (2) μονάδων (λεβήτων) καύσεως βιομάζας ισχύος 15 MW έκαστη, με διαθέσιμο χώρο και για μια τρίτη, ίδιας θερμικής ισχύος. Οι λέβητες θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν και μικτή καύση βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη, αν αυτό απαιτηθεί. Ως το Φεβρουάριο του 2020 θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των δύο λεβήτων.

kozan.gr