Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, που παρουσιάζει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, επιτροπή ακρόασης πολιτών συγκροτεί η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει  την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα και θα εξετάζει αιτήματα πολιτών και εκπροσώπων διαφόρων φορέων και οργανισμών που θα έχουν υποβληθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του εκάστοτε μήνα. Τα  αιτήματα ακρόασης θα μπορούν να υποβάλλονται είτε εγγράφως, είτε τηλεφωνικά κατά το χρονικό διάστημα από 08.00 έως 20.00 ώρα στο τηλέφωνο: 2461049889, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected]  Στην περίπτωση που είτε ο μεγάλος αριθμός των υποβληθέντων αιτημάτων ακρόασης καθιστά αντικειμενικά αδύνατη τη δυνατότητα ανταπόκρισης στο σύνολό τους, είτε απαιτείται η εξειδικευμένη εξέτασή τους από καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται σχετικά από το αρμόδιο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης, προκειμένου είτε να επανακαθορίζεται ο χρόνος συνάντησης είτε να επιλέγεται, σε συνεννόηση μαζί τους, εναλλακτικός τρόπος χειρισμού του ζητήματος (τηλεφωνική επικοινωνία, κ.λπ.), προς αποφυγή περαιτέρω άσκοπης ταλαιπωρίας.  Ως έργο της Επιτροπής καθορίζεται η ακρόαση των πολιτών και των εκπροσώπων των διαφόρων φορέων και οργανισμών που επιθυμούν να εκθέσουν δια ζώσης σε ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο τα προβλήματα που τους απασχολούν και η ανεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης στα παρουσιαζόμενα προβλήματα.

kozan.gr