Το σποτάκι για την 1η Πανελλήνια Κλαδική Έκθεση & Συνέδριο Αρωματικών Φαρμακευτικών φυτών στο Εκθεσιακό Κέντρο Δ. Μακεδονίας, 19 – 21 Οκτωβρίου.