Στο Πολύκεντρο Ακρινής, την Τετάρτη 17/10, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κοζάνης. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά τη συζήτηση – ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα της μετεγκατάστασης του οικισμού της Τ.Κ. Ακρινής.