Ανακοίνωση για τους εργαζομένους στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης