Ισπανικά ή Ιταλικά ?
Ιδού η απορία 🇪🇦️ 🇮🇹
Ταχύρρυθμα τμήματα διάρκειας 4 μηνών. Πληροφορίες 2461027001
👉http://elkedimkozani.wixsite.com/elkedimkozani/spain
👉http://elkedimkozani.wixsite.com/elkedimkozani/italika