Αποκαταστάθηκε την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 η βλάβη του υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος (τοποθέτηση της επισκευασμένης πομόνας) της γεώτρησης στην τοποθεσία Ισιώματα Μικροβάλτου, από την οποία υδροδοτούνται οι Λαζαράδες, το Φρούριο, τα λατομεία Τρανοβάλτου και ο οικισμός του Τρανοβάλτου (συμπληρωματικά), βλάβη που είχε σημειωθεί από τις 6 Οκτωβρίου 2018.

Τις τρέχουσες 1-2 μέρες θα γίνουν οι απαραίτητοι καθαρισμοί των δεξαμενών, ώστε το δίκτυο να παραδοθεί προς χρήση του πόσιμου νερού από τους κατοίκους, με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου (ελπίζουμε), για την άρση της απαγόρευσης χρήσης πόσιμου νερού που εξεδόθη από 16/10.

mikrovalto.gr