Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 21 Οκτωβρίου  στο χώρο του Πολυκέντρου Ακρινής, Λαϊκή Συνέλευση με θέμα συζήτησης – ενημέρωση τις εξελίξεις στο θέμα της  μετεγκατάστασης του οικισμού της Τ.Κ. Ακρινής. Ο δήμαρχος Κοζάνης έκανε λόγο για εμπαιγμό της ΔΕΗ, σε μια σειρά ζητημάτων που έθεσε, με επιστολή του, προς την Επιχείρηση  και κάλεσε κατοίκους και φορείς να “ταράξουν στην περιβαλλοντική νομιμότητα”, με αφορμή τις απαντήσεις που δόθηκαν από την πλευρά της Επιχείρησης.

 

Ακολουθεί το περιεχόμενο του εγγράφου απάντησης της ΔΕΗ, που υπογράφει η Γενική Διευθύντρια Ορυχείων, Όλγα Κουρίδου, στα θέματα που έθεσε ο δήμαρχος Κοζάνης, Λ. Ιωαννίδης:

 

“Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, πέραν των συγκεκριμένων θεμάτων, για τα οποία παραθέτουμε τις απόψεις μας στη συνέχεια, δεν αντιλαμβανόμαστε το πνεύμα των επιστολών σας και ιδιαίτερα της (β) σχετικής.

Είναι περιττό να υπενθυμίσουμε και να απαριθμήσουμε, τα οφέλη ειδικότερα της Κοζάνης από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ στην περιοχή, η οποία θα συνεχιστεί όπως άλλωστε επιθυμούν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, για πολλά ακόμη χρόνια. Οφέλη, τα οποία τα βιώνουν και προφανώς τα γνωρίζουν πολύ καλά οι κάτοικοι της περιοχής, άσχετο αν κάποιοι κρίνουν σκόπιμο να τα υποβαθμίζουν ή και να τα μηδενίζουν, διαπιστώνοντας μόνο προβλήματα.

Οι δεσμοί της Επιχείρησης με τους πολίτες της περιοχής είναι ισχυρότατοι. Θέλουμε δε να ελπίζουμε ότι και σεις, σε αντίθεση με άλλους που έχτισαν αυτοδιοικητικές και πολιτικές καριέρες επιτιθέμενοι στη ΔΕΗ ή προβάλλοντας παράλογες διεκδικήσεις αποπροσανατολίζοντας το λαό, θα αντιμετωπίσετε τα όποια ζητήματα εποικοδομητικά, με αμοιβαίο όφελος.

‘Οσον αφορά τα επιμέρους θέματα που θίγετε με τις σχετικές επιστολές σας.

1. Μετατόπιση πυλώνων Νέου Οικισμού Ποντοκώμης και χρηματοδότηση ηλεκτροδότησης του νέου οικισμού

Ο Δήμος Κοζάνης με το (δ) σχετικό, ζήτησε από τη ΔΕΗ τη μετατόπιση των εναερίων Γραμμών Μεταφοράς 400kV «Αχαρνές-Πτολεμαίδα» και «Καρδιά-Τρίκαλα», προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο χώρος διέλευσής τους, αφενός μεν για την μετεγκατάσταση στο χώρο αυτό του οικισμού Ποντοκώμης, αφετέρου δε για άλλους σκοπούς (επέκταση των κατοικιών νότια και νοτιοδυτικά της πόλης της Κοζάνης σε περιοχές με ήπιο ανάγλυφο και λιγότερη ρύπανση, επέκταση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργία Αθλητικού Κέντρου Κοζάνης, δημιουργία χώρων αναψυχής και υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων, λειτουργία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε περιοχή μη γειτνιάζουσα με εναέριες γραμμές κ.λπ.).

Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι η αναγκαιότητα για την υλοποίηση του ‘Εργου της περίληψης, δεν προέκυψε από την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. (Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων) στα Ορυχεία Πτολεμαΐδας. Οι οικονομικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. εξαντλούνται με την απαλλοτρίωση των υφισταμένων οικισμών που προσβάλλονται λόγω επέκτασης των Ορυχείων της.

Η χωροθέτηση του νέου οικισμού Ποντοκώμης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Κοζάνης, ενώ στο άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 4273/2014 προβλέπεται ο τρόπος χρηματοδότησης των απαιτούμενων υποδομών.

Γνωρίζουμε εν προκειμένω ότι την εποχή των «παχέων αγελάδων» τότε που οι μεγάλες ονατιμήσεις του ρεύματος δημιουργούσαν τη γνωστή «ευμάρεια» προηγούμενες διοικήσεις της ΔΕΗ, έχουν δώσει σχετικές υποσχέσεις. Οφείλετε ωστόσο και από την πλευρά σας να αναyνωρίσετε τις προσπάθειες της σημερινής διοίκησης, σε εποχές με εντελώς διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, απολύτως στα πλαίσιο της ευαισθησίας προς τους δημότες της Ποντοκώμης, για εξεύρεση της ρεαλιστικότερης κατά το δυνατό λύσης, με το κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο κόστος των 10 και πλέον εκατομμυρίων. Το έργο Θα υλοποιηθεί από τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος αποτελεί πλέον εταιρεία με την οποία η ΔΕΗ δεν έχει καμία σχέση ιδιοκτησίες ή ελέγχου. Μετά από τις ενέργειές μας το ‘Εργο παραλλαγής των δύο (2) εναερίων Γραμμών Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης (400Κν) Καρδιά – Τρίκαλα και Αχαρναί-Πτολεμαΐδα, το οποίο περιλαμβάνει και υπογειοποίησή τους, κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους, έχει ενταχθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 2019-2028 που έχει υποβληθεί από τον Μάρτιο 2018 στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για έγκριση. ‘Οσον αφορά την κάλυψη της δαπάνης του έργου είναι δίκαιο να αναληφθεί από τον ΑΔΜΗΕ, η διοίκηση ωστόσο του οποίου το αρνείται προς το παρόν αδικαιολόγητα.

Τέλος για την χρηματοδότηση ηλεκτροδότησης του νέου οικισμού ισχύουν τα αναφερόμενα στην επιστολή μας (γ’ σχετικό).

2. Μετεγκατάσταση Ακρινής

 Σε εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α 60/2011) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α 167/2017), υποβλήθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την 30.04.2018 σχέδιο απαλλοτρίωσης του οικισμού Ακρινής και μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και Αναργύρων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Φλώρινας αντίστοιχα. Συνεπώς η Επιχείρηση εμπρόθεσμα ανταποκρίθηκε στις προβλέψεις του σχετικού Νόμου. Επισημαίνεται ωστόσο ότι από τη ΔΕΗ Α.Ε. ουδέποτε τέθηκε θέμα απαλλοτρίωσης και μετεγκατάστασης του οικισμού Ακρινής, ο οποίος όπως γνωρίζετε δεν εδράζεται επί λιγνιτοφόρων κοιτασμάτων και η έκταση του οποίου δεν απαιτείται γιΑ την ανάπτυξη των ορυχείων.

3. Κατανομή χρημάτων από τον Τοπικό Πόρο

Η ΔΕΗ έχει καταβάλει στην Π.Ε. Κοζάνης από το 1997 μέχρι σήμερα, για το Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 20 του Ν. 2446/1996 και την τροποποίηση αυτού ΦΕΚ 400/22.02.2013, το συνολικό ποσό των Ε 203.966.672,80. Εξ αυτών, παραμένει αδιάθετο (μη απορροφηθέν), το ποσό των Ε 11.746.317,76 (31.08.18). Το αδιάθετο ποσό μπορεί να καλύψει άμεσα τα τρέχοντα αναπτυξιακά έργΑ του Νομού. Εν συνεχεία θα κατατεθεί το υπόλοιπο του Τέλους Ανάπτυξης του έτους 2013 και του έτους 2014. Για το Τέλος Ανάπτυξης των ετών 2015, 2016, 2017 δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες”.