Το Επιμελητήριο Κοζάνης ενημερώνει τις επιχειρήσεις -μέλη του ότι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να παρέχουν θέσεις μαθητείας στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. (κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των Επαγγελματικών Λυκείων, ηλικίας 18 έως 24 ετών) έχοντας υπόψη τα παρακάτω:

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και θεσμοθέτησε το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας θα είναι συνολικής διάρκειας εννέα (9) μήνες και θα περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες και β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες, συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών.

Οι ειδικότητες που θα προσφερθούν στο Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας της σχολικής περιόδου 2016 – 2017 είναι οι ακόλουθες:

 1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 3. Τεχνικός Οχημάτων
 4. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 5. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 6. Βοηθός Νοσηλευτή

Από τη σχολική χρονιά 2017-2018 σχεδιάζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η σταδιακή επέκταση του ως άνω θεσμού και σε άλλες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ.

Στους μαθητευόμενους που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» το ποσοστό αποζημίωσης ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€) δηλαδή 17,12€. Η αμοιβή που θα καταβάλλεται από την επιχείρηση ορίζεται στο ποσό των 9,35€ για κάθε ημέρα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία στον εργασιακό χώρο (6,12€ ημερομίσθιο + 3,23€ ασφαλιστικές εισφορές). Το ποσό της επιδότησης έχει οριστεί στα 11.00€ και θα καταβάλλονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους μαθητευόμενους σε μηνιαία βάση.

Συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
Ημερομίσθιο 22,83€ x 75% = 17,12€
Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές 17,12/2 = 8,56€
Εισφορές εργοδότη 8,56€ x 37,78% = 3,23€
Εισφορές μαθητή 8,56€ x 3,28% = 0,28€
Σύνολο εισφορών 3,23€ + 0,28€ = 3,51€
Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή 17,12€ – 0,28€ = 16,84€
Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης 17,12€ (ημερομίσθιο) – 11€ (επιδότηση) = 6,12€
6,12 + 3,23€ (ασφαλιστικές εισφορές) = 9,35€

Θεωρώντας ότι ο θεσμός της μαθητείας ενισχύει τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στον παραγωγικό τομέα και ειδικότερα σε επιχειρήσεις κλάδων σχετικών με τις σπουδές τους, ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τη μετάβασή τους στον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων, προσκαλούμε τις τοπικές επιχειρήσεις να στηρίξουν αυτό το θεσμό.

Για τους ενδιαφερόμενους υπάρχει το ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ στη ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης  http://dide.koz.sch.gr.

Οι ενδιαφερόμενες να προσφέρουν θέσεις μαθητείας επιχειρήσεις μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους  στο Επιμελητήριο Κοζάνης, τηλ. 24610 41693 (κα Κατερίνα Καρακουλάκη)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων στα παρακάτω τηλέφωνα:

 • 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης : 24610-33427 / 6977718143
 • 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης (Πτολεμαΐδας) : 24630-80218 / 6946767007
 • 1ο ΕΠΑΛ Κοζάνης : 24610-31765
 • 2ο ΕΠΑΛ Κοζάνης : 24610-26994
 • 1ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας : 24630-24307
 • 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας : 24630-25511
 • ΕΠΑΛ Σερβίων : 24640 21518
 • ΕΠΑΛ Σιάτιστας : 24650 21311