Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM».

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM από εκπαιδευτικούς.

Σε ένα πρόγραμμα STEM (Science Technology Engineering Mathematics) οι συμμετέχοντες καλούνται ομαδοσυνεργατικά να λύσουν ένα πρόβλημα με τη συνδυασμένη χρήση των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Μηχανικής/Τεχνολογίας.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών τονίζουν την ανάγκη οι μελλοντικοί επιστήμονες να μπορούν να είναι σε θέση να λύνουν προβλήματα συνδυάζοντας γνώσεις και ικανότητες από τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία κλπ) αλλά και την Τεχνολογία και την επιστήμη της Μηχανικής.

Έτσι, αυξάνεται η ανάγκη για εκπαιδευτικούς που μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα STEM .

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης

 • Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ που ασχολούνται με STEM, Ρομποτική, Μηχανολογία, Τεχνολογία και Θετικές Επιστήμες

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, υβριδικό):

Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ (200 ώρες):

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 με 2 Σαββατοκύριακα κάθε μήνα Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για αρχές Νοέμβρη.

Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ (επιπλέον 200 ώρες): Για τους επιμορφωμένους του Α’ επιπέδου που θέλουν να εμβαθύνουν στην εκπαίδευση STEM

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ STEM

 • Εισαγωγή στο STEM
 • Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα εκπαιδευτικών STEM
 • Παραδείγματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM
 • Εισαγωγή στο σχεδιασμό αντικειμένων με τη χρήση FreeCAD

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: SCRATCH ΓΙΑ ARDUINO

 • Εισαγωγή σε μικροελεγκτές ανοιχτού υλισμικού
 • Προγραμματισμός Scratch για arduino (S4A)
 • Αισθητήρες και κινητήρες για arduino με προγραμματισμό S4A

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: WIRING ΓΙΑ ARDUINO

 • Εισαγωγή στη wiring (C++)
 • Αισθητήρες και κινητήρες για arduino με προγραμματισμό wiring

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ STEM

 • Οδηγίες υλοποίησης 1η εκπαιδευτικής πρότασης STEM (Εργαστήρια)

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ STEM

 • Οδηγίες υλοποίησης 2η εκπαιδευτικής πρότασης STEM (Εργαστήρια)

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ STEM

 • Παραδείγματα εκπαιδευτικών προτάσεων STEM
 • Μελέτη και Σχεδίαση από επιμορφωμένους εκπαιδευτικών προτάσεων STEM

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Πρώτο στάδιο Υλοποίησης των επιλεγμένων εκπαιδευτικών προτάσεων STEM. (Εργαστήρια)

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Τελικό στάδιο Υλοποίησης των επιλεγμένων εκπαιδευτικών προτάσεων STEM. (Εργαστήρια)
 • Παρουσίαση εκπαιδευτικών προτάσεων και υλοποιημένων κατασκευών STEM.

Κόστος : 250 ευρώ για το Α΄ Επίπεδο

300 ευρώ για το Β ΄Επίπεδο

Πληροφορίες-Εγγραφές: Παπαγιαννίδης Γιάννης τηλ 6947126075

email kozanieef@gmail.com

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ………………………………………………………………………………………

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ………………………………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ ………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ ………………………………………………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………………

ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑKOΛΟΥΘΗΣΩ: ΚΟΖΑΝΗ

ΜΟΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Α

ΕΠΙΠΕΔΟ Α & Β

E-MAIL ………………………………………………………………………………………