Το ζήτημα της Έγκρισης Όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Δέσμευση και Αξιοποίηση Διοξειδίου του Άνθρακα από καυσαέρια Λιγνιτικών Ατμοηλεκτρικών Σταθμών», συζητείται στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το απόγευμα της Δευτέρας 29 Οκτωβρίου. Όπως επεσήμανε σε δηλώσεις του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., Κωνσταντίνος Αναγνώστου «Ζητήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας η υποστήριξη σε επίπεδο υλοποίησης ενός έργου στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου σχετικά με τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων θα παράσχει τις υπηρεσίες της ως προς την επίβλεψη του έργου».