Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, που αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τη μετακίνηση του υπαλλήλου Μιχάλη Πιτένη, από την Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, όπου υπηρετεί, στο Νομικό Πρόσωπο της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) έτη ακόμη, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες διοικητικής υποστήριξης της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, αποφάσισε ο δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης. Παρά τη μετακίνησή του, οι αποδοχές κι οι ασφαλιστικές εισφορές θα συνεχίσουν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ.

Η Χύτρα