Ο σύνδεσμος προπονητών ποδοσφαίρου Ν. Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του ότι θα λειτουργήσει στην Κοζάνη 12 και 13 Νοεμβρίου 2018 ανανεωτική σχολή για διπλώματα UEFA A – UEFA B – UEFA C  που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έκδοση των ταυτοτήτων τριετίας διάρκειας από 1-1-2019 έως και 31-12-2021. Επισημαίνουμε πως η έκδοση ταυτότητας τριετίας αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοση κάρτας πάγκου για τον προπονητή.

  Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό συμβούλιο της ΕΠΟ καθορίζονται τα παράβολα συμμετοχής και η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι προπονητές:

Α. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στις Σχολές μέχρι 31/12/2016

  • 40 € για τους προπονητές UEFA C

  • 80 € για τους προπονητές UEFA Β’

  • 120 € για τους προπονητές UEFA Α’

Β. Προπονητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτηση τους 1/1/2017-31/12/2017 

  • 20 € για τους προπονητές UEFA C

  • 30 € για τους προπονητές UEFA Β’

  • 40 € για τους προπονητές UEFA Α’

Οι προπονητές αφού πρώτα καταβάλουν τα παράβολα που αναλογούν στον σύνδεσμο προπονητών, οφείλουν στη συνέχεια -μαζί με την αίτηση συμμετοχής, το αποδεικτικό είσπραξης και αντίγραφο του διπλώματος ή του πιστοποιητικού παρακολούθησης- να καταθέτουν το ποσό που αντιστοιχεί στην Ένωση που διοργανώνει τη Σχολή. Οι ΕΠΣ αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύπτουν το σύνολο των εξόδων των εν λόγω σχολών. Η έκδοση των πιστοποιητικών παρακολούθησης Σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων από την αρμόδια Διεύθυνση της Ε.Π.Ο. θα είναι δωρεάν. Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή σε αυτές είναι απαραίτητη για την έκδοση ταυτότητας τριετίας 2019-2021.

Το πρόγραμμα της Σχολής θα είναι :

Δευτέρα 12.11.2018

Έναρξη: 10:00, Διάλειμμα = 14:00 – 16:00, Επανέναρξη = 16:00, Λήξη 1ης ημέρας = 21:00

Τρίτη 13.11.2018

 Έναρξη = 09:00  , Λήξη = 14:00 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ΕΠΣ και το Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Κοζάνης στα τηλέφωνα:

  • ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ: 2461061471

  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ: 6937348598

ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ