Ποια ήταν η απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου Δ. Μακεδονίας, στις 20-6-2018, στο θέμα για τη Λειτουργία ∆οµής Φιλοξενίας Μεταναστών στο Στρατόπεδο «Πόρτη Μιλτιάδη» στην Νεάπολη. Όπως αναγράφεται στην απόφαση:

“Ότι δεν συµφωνεί µε την Λειτουργία ∆οµής Φιλοξενίας Μεταναστών στο Στρατόπεδο «Πόρτη Μιλτιάδη» στην Νεάπολη, γιατί δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους¨”.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Νικόλαος Κουρκούτας  Κατά την ψηφοφορία απούσα ήταν η Π.Σ. κ. Ελισσάβετ Παναγιωτίδου.

 

Διαβάστε εδώ τη σχετική απόφαση