Ώρα 13:45, Παρασκευή 9 Νοεμβρίου.  Αναμμένα φώτα στην οδό Ανανία Νικολαΐδη στην Πτολεμαΐδα. Απαράδεκτη κατάσταση!