Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στη πόλη της Θεσσαλονίκης συγκέντρωση Κλινικών Ορθοδοντικών από ολόκληρη την Ελλάδα οι οποίοι απαρτίζουν την Ομάδα Εργασίας «Αόρατων μεθόδων» Ορθοδοντικής θεραπείας. Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν όλες οι σύγχρονες ψηφιακοί μέθοδοι Ορθοδοντικής Θεραπείας οι οποίες μπορούν να επιφέρουν γρήγορα και καταπληκτικά αποτελέσματα.