Την επέκταση του προγράμματος διαλογής βιοαποβλήτων συζήτησε στη συνεδρίαση της Δευτέρας 12 Νοεμβρίου 2018, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης. Το έργο με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Κοζάνης αποτελεί την β’ φάση του προγράμματος και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στις 110.000,00 ευρώ.

Όπως υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος Κοζάνης, Ιωάννης Γρηγοριάδης, εισηγητής του θέματος στη συνεδρίαση, «Είναι η επόμενη φάση του προγράμματος που διενεργείται στον δήμο μας. Στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα θα προστεθεί μία ακόμη μεγάλη συνοικία της πόλης, περίπου διακόσια πενήντα νοικοκυριά στη συλλογή των βιοαποβλήτων, όπως επίσης και μία μεγάλη Τοπική Κοινότητα για βγάλουμε ταυτόχρονα τα συμπεράσματα πως μπορεί να λειτουργήσει το πρόγραμμα και έξω από την πόλη».