Κοζάνη, 26 Νοεμβρίου 2018. – Έναρξη λειτουργίας μίας ακόμη εγκατάστασης net-metering φωτοβολταϊκών στην Κοζάνη

Η energyTech ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος net-metering (αυτοπαραγωγή) στην εταιρία ΑΝΤΕΛ Α.Ε.. Το υψηλό κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί βραχνά για τις επιχειρήσεις σήμερα. Η ΑΝΤΕΛ Α.Ε. επένδυσε στον ήλιο και βγήκε πολλαπλά κερδισμένη, καθώς εκτός από την άμεση μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος, η επιχείρηση απολαμβάνει επιπλέον οφέλη όπως:
 Προστασία από μελλοντικές αυξήσεις και φόρους στο ρεύμα.
 Φιλικό τρόπο παραγωγής ενέργειας που μειώνει το ενεργειακό της αποτύπωμα.
 Αναβάθμιση της ενεργειακής της ταυτότητας και της αξίας του ακινήτου.
 Διευκόλυνση λήψης «πράσινων» πιστοποιήσεων (ISO 14001, ISO 50001 κ.α.)

Το έργο αφορά ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 20kW με το οποίο η επιχείρηση εξοικονομεί το 30% του μέχρι πρότινος κόστους ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα, η απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου της επένδυσης υπολογίζεται σε κάτι λιγότερο από 5 έτη ενώ το όφελος της
εξοικονόμησης αναμένεται να έχει διάρκεια τουλάχιστον για 30 έτη!

Η energytech ανέλαβε την παράδοση του έργου «με το κλειδί στο χέρι» και συγκεκριμένα τη μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια του εξοπλισμού, εγκατάσταση και σύνδεση με το δίκτυο. Η συνεχής αφοσίωση μας στη σωστή μελέτη και τον άριστο σχεδιασμό αλλά και η επιμονή μας να χρησιμοποιούμε μόνο υλικά ανώτερης ποιότητας από καταρτισμένο προσωπικό σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας στον κλάδο των φωτοβολταϊκών, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για τους πελάτες μας.