Γ. Καψάλης, Γ. Γρίβα, Μ. Τσίκος, Σ. Αλεξανδρίδης, την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, στα Αλωνάκια Κοζάνης.